Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 roku jako odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą,
która nie radziła sobie z procesem starzenia się społeczeństwa i rosnącą liczbą osób chorych i niesamodzielnych.
W Polsce zawód ten jest uznawany za zawód medyczny i zgodnie ze strukturą klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
zalicza się do średniego personelu do spraw zdrowia.

                                                  Czym zajmuje się opiekun medyczny?


Opiekun medyczny to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych.
Czynności z zakresu opieki, to oddziaływanie na otoczenie osoby objętej opieką w sposób,
który zapewni jej możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej.
Natomiast czynności pielęgnacyjne to te, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało
-będą to np. działania związane z odżywaniem,
-higieną czy mobilnością objętego opieką.
Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny
-w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego,
-czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu.
Ponieważ podopiecznymi opiekuna są przede wszystkim osoby chore,
starsze i niepełnosprawne, do jego zadań należy również,
właściwe rozpoznawanie problemów z jakimi się oni zmagają,
a następnie stosowanie odpowiednich zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych.
Do obowiązków opiekuna medycznego należy oczywiście również,
właściwa dezynfekcja i sterylizacja wykorzystywanych w trakcie zabiegów narzędzi.

                                                  Jakie cechy powinien posiadać opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to dobry zawód dla tych, którzy nie tylko czerpią satysfakcję z pomagania innym,
ale również potrafią z nimi współpracować.
Dlatego też wymagane jest tutaj posiadanie odpowiednich cech psychofizycznych
i umiejętności interpersonalnych, takich jak:
- empatia,
- wyrozumiałość,
- odpowiedzialność,
- cierpliwość,
- czy komunikatywność.
Bardzo ważnym i często pomijanym aspektem w pracy opiekuna,
jest również motywowanie i wspieranie podopiecznych w dążeniu do większej niezależności życiowej.
Mowa tu zwłaszcza o tych pacjentach, którzy dochodzą do siebie np.
po poważnym wypadku – często oczekują oni, nie tylko pomocy fizycznej,
ale również wsparcia psychicznego.
Takim sytuacjom opiekun również musi być w stanie sprostać.

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych
u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.
Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi:
-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
-pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,
- współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
- asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,
- konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego,
dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna posiadać
- niezbędne kompetencje zawodowe
- i tak ważną w tym zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole.