Informacja: 

728 169 999

Kontakt Email :  orfeusz@orfeusz.wroclaw.pl
Dyżur telefoniczny czynny :  
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -14:00


Darowizny prosimy wpłacać na cele Statutowe:
Rachunek bieżący BANK ZACHODNI WBK S.A.       97 1090 1522 0000 0001 3603 6060
Dane stowarzyszenia : 
REGON : 36944457
NIP :      8943125819