Stowarzyszenie Orfeusz z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 , 54-206 Wrocław ,zostało wpisane w dniu 29 stycznia 2018 r. do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzone przez Prezydenta Wrocławia , pod pozycją nr. 53 .

                                                                         
                                                               Emilia     Bogdanowicz   72816999