Stowarzyszenie Orfeusz z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 , 54-206 Wrocław ,zostało wpisane w dniu 29 stycznia 2018 r. do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzone przez Prezydenta Wrocławia , pod pozycją nr. 53 .

                                                                             
Prezes zarządu Zbigniew Lewicki   605073478
Wiceprezes Emilia Bogdanowicz   728169999
Wiceprezes Barbara Juszczuk  728525069